Nyheter

Produksjonssvikt skal nå meldes digitalt

Du kan få tilskudd ved svikt i produksjon som skyldes klimatiske årsaker. Produksjonssvikt er tilskuddsberettiget hvis det skyldes klimatiske årsaker. Ved mistanke om produksjonssvikt på

Les mer »