Søk
Close this search box.

Båndtvang

I perioden fra og med 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for hund av hensyn til ynglende vilt. I tillegg har Ringebu kommune og Sør-Fron kommune innført egne lokale forskrifter som gjør at det er båndtvang til og med 15. oktober i de områder hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter. Forskriften gjelder ikke for gjeterhunder, tjenestehunder, ettersøkshunder, jakthunder under jakt, trening eller prøving, samt organisert trening av brukshund.

Det er ikke båndtvang i skiløypene i Ringebu kommune og Sør-Fron kommune, men i henhold til hundeloven skal hundeholder vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholder skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Hundeholderen skal søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre. Videre kan hunder bare være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte.

Lokal forskrift Ringebu:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-02-22-282

Lokal forskrift Sør-Fron:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2006-12-19-1686

Lov om hundehold:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74