Søk
Close this search box.

Beredskapsplan for beitebruk

Landbrukskontoret har i samarbeid med beitelagene i Sør-Fron og Ringebu kommuner utarbeidet beredskapsplaner for beitebruk. 

Hovedmålet med en beredskapsplan er å sikre velferden for husdyr på utmarksbeite gjennom:

  • forebygging av tap og skader
  • dokumentere og organisere beitebruken slik at unormale akutte forhold i beiteområdene som syke/skadde dyr, rovviltangrep/-skader og ettersanking blir håndtert så godt som mulig.

 

Beredskapsplan for beitebruk i Ringebu 2022

Beredskapsplan for beitebruk i Sør-Fron 2022