Søk
Close this search box.

Grunneierlag og beite- og gjeterlag

Ringebu:

Grunneierlag:

Venabygd grunneigarlag v/ Håvard Linækkeren, 2632 Venabygd

Kjønås utmarkslag v/ Jon Einar Høystad, 2630 Ringebu

Vekkom utmarkslag v/ Erik Odlo, 2630 Ringebu

Brekkom utmarkslag v/ Emil Mytting, 2634 Fåvang

Fåvang utmarkslag v/ Erik Johansen Rudrud, 2634 Fåvang

Søre Strand utmarkslag v/ Hans Sveipe, 2634 Fåvang

Nordre Stranden grunneierlag v/ Iver Waalen, 2634 Fåvang


Beite og gjeterlag:

Ramshytta gjetarlag v/ Helge Roar Husom, 2632 Venabygd

Vekkom saugjetarlag v/ Tor-Håkon Berget, 2630 Ringebu

Brekkom fellesdrift v/ Jostein Tromsnes, 2634 Fåvang

Fåvang gjeterlag v/ Johnny Høyesveen, johnnyhoyesveen@gmail.com, mob. 91789726

Vestsida beitelag v/ Øyvind Myhrsveen, 2634 Fåvang

Brettingsdalen fegjeting v/ Øyvind Nordrum, 2630 Ringebu

Stulskjølen beitelag v/ Ole Høystad, 2630 Ringebu


Sør-Fron

Grunneierlag:

Ryssland og Skurdal Ryssland utmarksforvaltning BA v/ Tor Suleng, 2647 Sør-Fron

Ryssland Østsides grunneigarlag BA v/ John Einar Kjorstad, 2647 Sør-Fron

Østkjølen grunneigarlag v/ Terje Stian Bjørke, 2647 Sør-Fron

Nordre Lia Utmarksforvaltning v/ Erik Andre Kvernes, 2647 Sør-Fron

Søre Lia grunneigarlag v/ Ivar Hovden, 2647 Sør-Fron

Espedalen utmarkslag v/ Ole Petter Foss


Beite og gjeterlag: 

Børkdalsfjellet beitelag v/ Pål Egil Rønn, 2647 Sør-Fron

Ryssland beitelag v/ Iver Nystuen, 2647 Sør-Fron (ikke i drift)

Gjelseter og Vallen beitelag v/ Stig Grytting, 2647 Sør-Fron

Vestkjølen Beitelag v/ Kjetil Nyhus, 2647 Sør-Fron

Østkjølen og Vuludalen Beitelag v/ Lars Ole Auglestad, 2647 Sør-Fron