Søk
Close this search box.

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Disse tjenestene skal bidra til å dekke samfunnets behov for aktivitetstilbud for personer med demens, innen skole/pedagogikk, psykisk helse og rusomsorg m.m. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Gårdshus, tun, kulturlandskap og natur skaper rammen rundt tilbudet.

Godkjenning

For å tilby kvalitetssikrede tjenester, må gården godkjennes hos Stiftelsen Norsk Mat som har godkjenningsordningen for Inn på tunet. I Innlandet er det 83 gårder som er innmeldt til Stiftelsen Norsk Mat i 2021. Pr. november 2021 er 52 av disse godkjent, og to av dem er i Ringebu og en er i Sør-Fron. Les mer om Inn på tunet her på deres hjemmeside.

Hvem er kunden

Det er som regel kommunene som er kjøpere av tjenestene. Det er ikke kartlagt hvor mange kommuner i Innlandet som benytter seg av IPT-tjenester i dag.

Organisering

Inn på tunet Innlandet SA er en salgs- og markedsføringsorganisasjon for Inn på tunet-gårder. Her kan medlemmene få hjelp til å selge sine tjenester. 

Utdanningstilbud


Er du interessert i Inn på Tunet, så ta gjerne kontakt med oss på landbrukskontoret.