Søk
Close this search box.

Motorferdsel i utmark og kommunale leiekjøringsløyver med snøscooter

Bruk av motorkjøretøyer, båt med forbrenningsmotor og elektrisk motor, og luftfartøy er regulert i lov om motorferdsel. I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av motorferdselloven eller vedtak med hjemmel i loven. De fleste søknadene om motorferdsel skal opp til politisk behandling. Vi oppfordrer derfor til å være ute i god tid med søknad.

Søknad kan sendes til kommunen gjennom vårt søknadsskjema

Sør-Fron kommune og Ringebu kommune har i tillegg egne leiekjørere som kan ta på seg transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, tilsyn med private hytter etter oppdrag, transport av funksjonshemmede og transport av ved. Disse kan kontaktes direkte.

Oversikt over løyveinnehavere for leiekjøring med snøscooter i Ringebu 2022-2026

Oversikt over løyveinnehavere for leiekjøring med snøscooter i Sør-Fron 2020-2024

Kjørebok for leiekjøringsløyveinnehavere i Ringebu kommune 2022-2026

Ved spørsmål om motorferdsel i utmark og vassdrag kan du kontakte:
Konrad Skåravik Bryhn
Miljø- og utmarksrådgiver
Tlf: 992 75 843
E-post: konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no