Søk
Close this search box.

Primærnæringsutvalget

Primærnæringsutvalget er et samarbeidsorgan for faglaga i Midtdalen. Hovedoppgave er å gjennomføre ulike tiltak for å styrke og utvikle landbruket i Midtdalen, i tråd med utviklingsplanen for landbruket i Midt-Gudbrandsdal. Utvalget har også som oppgave å uttale seg i ulike saker som gjelder landbruket, og delta der det er naturlig for å snakke landbruket sine interesser.

Utviklingsplanen for landbruket i Midt-Gudbrandsdal gjelder for perioden 2019 – 2022. Planen kan du lese under:
UTVIKLINGSPLAN 2019 – 2022

Disse sitter i utvalget:

Marthe Dypdalen, Nord-Fron Bondelag (leder)
Knut Evensen, Ringebu Bondelag
Ola Kjorstad, Sør-Fron Bonde- og småbrukarlag
Jan Karenstuen, Nord-Fron Bonde- og småbrukarlag
Jonas Ottesen, Fron Skogeigarlag
John Madsveen, Ringebu-Fåvang Skogeigarlag

Sekretær for utvalget er Anne Berit Grasbakken, Statsforvalteren i Innlandet