Søk
Close this search box.

Rovvilt

I Midt-Gudbrandsdalen er det årlig stor aktivitet fra rovvilt. Både av jerv og gaupe som har fast opphold med årlige ynglinger innenfor kommunegrensene, men også av ulv og bjørn som trekker, hovedsakelig på våren. Dette medfører ofte betydlige tap av beitedyr. Kommunene har derfor opprettet egne skadefellingslag for rovvilt som kan benyttes når det foreligger skadefellingstillatelse fra Statsforvalteren i Innlandet.

Ved funn av kadaver, observasjoner eller andre tegn på rovvilt kan landbrukskontoret nås ved å ringe rovvilttelefonen, som er oppe fra juni-september. Telefonnummer:
– 948 78 944

Vaktelefon for rovvilt hos Statsforvalteren i Innlandet kan nås ved å ringe:
– 970 29 840

Det er Statens naturoppsyn (SNO) som er ansvarlig for skadedokumentasjon.
Rovviltkontaktene i Midt-Gudbrandsdalen er:
– Christen Bårdsløkken – 911 53 729
– Terje Stian Bjørke – 901 06 384
– Eivind Fossum – 911 29 562
– Odd Steinar Granheim – 975 60 167

Ved observasjon av andre type skader på beitedyr kan beitelagene kontaktes direkte. Her finner du kontaktinformasjon til beitelagene