Søk
Close this search box.

Skogfond

Skogfond er en fondsavsetning som er lovpålagt ved hogst, og som skal sikre at skogeier har midler til å finansiere investeringer i egen skog. Alle skogeiere med over 10 daa skog skal ha sin egen skogfondskonto. Avsetningen til skogfondet skal være mellom 4 og 40 prosent av inntekten fra tømmersalget. Det er skogeier som bestemmer hvor mye som skal settes av.

Når skogeier bruker penger fra skogfondet er det kun 15 prosent som blir beskattet – resten er skattefritt. Det er ikke skattefordel på moms. Mange skogeiere velger derfor å ikke få refundert moms, men det er selvsagt opp til enhver enkelt.

For å få utbetalt midler fra fondet må skogeier sende et refusjonskrav til skogbruksansvarlig i kommunen. Dette kan gjøres først etter at tiltaket er gjennomført. Midlene kan kun brukes til tiltak knyttet til skogeiendommen. Enhver som sender inn refusjonskrav, kan bli trukket ut i tilfeldig kontroll. Kommunen er pålagt å kontrollere 5% av tiltakene som refunderes fra skogfond.

For mer informasjon se www.skogfond.no

 

Hvordan går du fram for å bruke skogfond?

Har du gjort skogkultur i egen skog eller hatt Glommen Mjøsen,  Nortømmer eller andre til å utføre noe for deg og du skal ha igjen eller betale med Skogfond?

På Landbruksdirektoratets sider kan du enkelt registrere og be om utbetaling eller betaling av oppdrag utført av andre.

Skogavgift med skattefordel kan brukes til skogkultur , veger, mm. Kommunen går gjennom refusjonskravet etter at det er lagt inn, og eventuelt godkjenner eller avslår.

Det er ikke skattefordel på merverdiavgift, så det mest «økonomiske» er å betale regningen(e) selv og be om tilbakebetaling på beløpet uten mva.

Oppskrift

  1. Gå inn på siden til Landbruksdirektoratet
  2. Trykk på Skogbruk
  3. Enten trykk på «Ordninger for skogbruk» eller direkte på «Logg inn i skogfondssystemet».
  4. Du får da opp et bilde der du trykker på «Start tjeneste» ( da må du har tilgjengelig bank id eller tilsvarende)
  5. Du får da beskjed om å velge aktør du representerer. Velg den aktøren som  skogfondskontoen står på.
  6. Du er nå inne og kan sjekke saldo på skogfond, hente opp fakturaer fra for eksempel Glommen Mjøsen, kopiere inn fakturaer du har fått på e-post osv. videre må du legge inn opplysninger som trengs ( du får veiledning underveis om hva som må registreres) Det er egen løsning for å tegne inn hvor tiltaket er utført på kart.
  7. Når alt er lagt inn « sender» du det.
  8. Nå får kommunen beskjed om at det er kommet et krav om utbetaling , og vil gå inn og godkjenne eller eventuelt avslå ( du vil da få beskjed om hvorfor du ikke får dekket det på skogfond)
  9. Pengene kommer på konto, eller fakturaen blir betalt.

 

Ønsker du veiledning?

Ta kontakt med skogbruksrådgiver ved kontoret. Kontaktinformasjon finner du her.