Skogfond

Skogfond er en fondsavsetning som er lovpålagt ved hogst, og som skal sikre at skogeier har midler til å finansiere investeringer i egen skog. Alle skogeiere med over 10 daa skog skal ha sin egen skogfondskonto. Avsetningen til skogfondet skal være mellom 4 og 40 prosent av inntekten fra tømmersalget. Det er skogeier som bestemmer hvor mye som skal settes av.

Når skogeier bruker penger fra skogfondet er det kun 15 prosent som blir beskattet – resten er skattefritt. Det er ikke skattefordel på moms. Mange skogeiere velger derfor å ikke få refundert moms, men det er selvsagt opp til enhver enkelt.

For å få utbetalt midler fra fondet må skogeier sende et refusjonskrav til skogbruksansvarlig i kommunen. Dette kan gjøres først etter at tiltaket er gjennomført. Midlene kan kun brukes til tiltak knyttet til skogeiendommen. Enhver som sender inn refusjonskrav, kan bli trukket ut i tilfeldig kontroll. Kommunen er pålagt å kontrollere 5% av tiltakene som refunderes fra skogfond.

For mer informasjon se www.skogfond.no

landbruksdirektoratet sine sider finner du veiledning og skjema for å få utbetaling av skogfondkontoen din