Søk
Close this search box.

Fallvilt og ettersøk

Ved påkjørsel av vilt har du meldeplikt. Påkjørsel av vilt skal varsles til politiet på 02800 som videre varsler fallviltgruppa i kommunen.

Sør-Fron kommune og Ringebu kommune har egne ettersøksjegere som rykker ut ved melding om påkjørt, skadet eller sykt vilt. Ved påkjørsel er det viktig at følgende gjøres:

  1. Sikre ulykkessted med varseltrekant og nødblink.
  2. Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp/ring 113.
  3. Merk påkjørselstedet der dyret forsvant. Det er viktig at dette gjøres nøyaktig.
  4. Ring 02800 og meld fra om påkjørselen.


Videre er det viktig at en ikke følger etter skadd vilt selv. Dette gjør det vanskelig for ettersøkshundene å arbeide.

Hjortevilt som kan nyttes som mat blir tatt hånd om og godkjent av Mattilsynet. Kjøttet selges til inntekt for viltfondet.

Kommunens fallviltgruppe kan også kontaktes direkte.
Ringebu: 954 03 160
Sør-Fron: 975 95 349