Søk
Close this search box.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet til tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret. Enkeltforetak som kan gis produksjonstilskudd kan også søke, der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har utarbeidet lokale retningslinjer for kommunene Ringebu og Sør-Fron:

Retningslinjer tiltak i beiteområder Sør-Fron og Ringebu kommuner

Søknadsfrist

15. mars hvert år

Søknadsskjema

Søknadsskjema og veiledning for utbetaling finner du på landbruksdirektoratet sine sider om tilskudd til tiltak i beiteområder