Søk
Close this search box.

Prosjekt- Elgen i Oppland

Sør-Fron kommune har i samarbeid med 10 andre kommuner, grunneiere og fjellstyrer startet opp et elgmerkeprosjekt på vestsiden av Gudbrandsdalen for å se på elgens trekkmønster og områdebruk basert på 52 radiomerkede elg. Elgene er merket i området Murudalen, Sjodalen og Gausdal. Dette med bakgrunn i det velkjente elgtrekket som går fra vinterbeiteområdene i Murudalen og Sjodalen og til sommerbeiteområde lengre sør i Gausdal, Nordre Land, Øystre Slidre og Gjøvik.

GPS-merka elg

De første elgene ble merket i mars 2020, mens resterende ble merket i mars 2021. Prosjektet skal i tillegg til trekkmønster og områdebruk se på reproduksjon og dødelighet, beitetakseringer og gjøre analyser av andre data om elgbestanden. Norsk institutt for naturforskning er prosjektansvarlig og prosjektet er finansiert av kommunene, grunneiere, fjellstyrer og med tilskudd fra Innlandet fylkeskommune, Statskog og Miljødirektoratet

Her kan du følge med på elgens bevegelser.