Søk
Close this search box.

Innovasjon Norge- bygdeutviklingsmidler

Innovasjon Norge kan bidra med midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket som skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Veiledning, søknad og utbetaling

Kommunen og Innovasjon Norge skal veilede om søknader og søknadsprosess.

Søker av tilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Innovasjon Norge. Søknad går automatisk til kommunen for uttale før den behandler av Innovasjon Norge

Etter nærmere forespørsel fra Innovasjon Norge skal kommunen gi ytterligere informasjon og rapportering knyttet til saken.

Ved sluttutbetaling av prosjekt skal kommunen foreta en befaring og se at prosjektet er gjennomført i henhold til plan. Kommunen må også skrive en ferdiggodkjenning for prosjektet.

Innovasjon Norge kan fastsette ytterligere krav til søknaden og sette vilkår for tilskuddet.

Rådgivere i Innovasjon Norge

Du kan kontakte rådgivere i Innovasjon Norge direkte for å få best mulig informasjon rundt søknadsprosess, ordninger og prioriteringer. 
Her kan du få direkte kontakt med en rådgiver i Innovasjon Norge