Oversikt over tilskuddsordninger og søknadsfrister

Oversikt over alle tilskudd

Under er tabell med de mest sentrale tilskuddsordningene for landbruket med søknadsfrister og eventuelle lokale retningslinjer. 

Tilskuddsordninger Søknadsfrist
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 15. mars og 15. oktober
Regionalt miljøtilskudd i jordbruket 15. oktober. På Statsforvalteren sin side finner du mer informasjon og søknadsveileder
Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel 1 år etter siste dag i perioden du søker tilskudd for
Tilskudd til tidligpensjon Ingen frist. Statsforvalteren behandler søknaden og fatter vedtak.
Drenering av jordbruksjord Ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende.
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 15. mars – Sør-Fron og Ringebu 
Landbruksmidler fra Innovasjon Norge Ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende
Beitebruk  
Tilskudd til tiltak i beiteområder 15. mars. Retningslinjer for Ringebu og Sør-Fron
Tilskudd til drift av beitelag (OBB) 15.november
Erstatning  
Tilskudd ved produksjonssvikt 31. oktober. Før du søker må du gi kommunen beskjed om skaden, slik at de har mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvise
Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 1.november
Naturskadeordning Innen 3 mnd etter skade
Ulike erstatningsordninger Se den enkelte ordningen
Skog  
Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak Vårplanting 1. september
Høstplanting 7. november. Retningslinjer for Ringebu og Sør-Fron
Tilskudd til skogkulturtiltak (planting, ungskogpleie, markberedning) 1. desember. Retningslinjer for Ringebu og Sør-Fron
Tilskudd til drift i vanskelig terreng (taubane, hest) Fortløpende. Retningslinjer for Ringebu og Sør-Fron
Tilskudd til vegbygging Fortløpende. Retningslinjer for Ringebu og Sør-Fron
Tilskudd til skoggjødsling som klimatiltak 15. september. Retningslinjer for Ringebu og Sør-Fron
Tilskudd til miljøtiltak i skog 1. oktober. Retningslinjer for Ringebu og Sør-Fron
Kommunale tilskuddsordninger  
Landbruksfondet i Ringebu 20. april
Utviklingsfondet i Sør-Fron 15. mars
Regionale tilskuddsordninger  
Regionale midler til næringsutvikling og rekruttering/kompetanse 1. mars og 1. oktober