Søk
Close this search box.

Forurensing og forsøpling

Forurensningsloven fastsetter en generell plikt til å unngå forurensning, og forbyr også forsøpling. Som forurensning regnes både tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, støy og rystelser, lys og bestemte typer stråling og påvirkning av temperaturen.

Forsøpling er å tømme, etterlate eller oppbevare eller transportere avfall som er skjemmende eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.
Ved forurensning eller forsøpling kan kommunen kontaktes på telefon 612 99 000. Ved mistanke om akutt forurensning, kontakt Midt-Gudbrandsdal brannvesen, telefon 110.

Melding om bålbrenning gjøres gjennom 110 sentralen på Hamar, telefon 611 48 000.
NB! Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge, med mindre det er åpenbart at flammene ikke sprer seg og kommer ut av kontroll.