Søk
Close this search box.

Fremmede arter

Fremmede regnes som en stor trussel mot naturmangfoldet både i Norge og på verdensbasis. De fleste fremmede artene vi har i Norge er karplanter. I Sør-Fron og Ringebu har vi blant annet kjempespringfrø som forårsaker problemer ved at de skygger ut og utkonkurrerer den opprinnelige vegetasjonen. Planten stammer i utgangspunktet fra Himalaya, men har av ulike grunner spredt seg og kommet til Norge.

Kjempespringfrø (Gunnar Engan, NIBIO)

Kjempespringfrø er en ettårig plante. Det betyr at med jevnlig og intensiv innsats over én til to somre kan en klare å utrydde en lokalitet, enten ved luking, sprøyting eller slått. Ved luking er det viktig å få med hele planten så ikke det kommer nye skudd lenger ned på stengelen. Planteavfallet skal legges i egne sekker og leveres til forbrenning på gjenvinningsanlegget. NLR Viken har skrevet en artikkel med tips om bekjempelse av kjempespringfrø

I Ringebu har vi et prosjekt med rydding av kjempespringfrø på ulike lokaliteter i tilknytning til Fåvang naturreservat. Vi mottar en årlig sum av Statsforvalteren i Innlandet som vi har brukt til å leie inn Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter til arbeidet, med gode resultater.

Ellers vil vi oppfordre alle grunneiere og interesserte til å bekjempe kjempespringfrø på sin egen eiendom. Det er viktig at alle gjør en innsats for at vi skal lykkes. Ved spørsmål kan du kontakte Sør-Fron kommune på telefonnummer 612 99 000.