Søk
Close this search box.

Jakt og fiske

Retten til å drive jakt og fiske tilhører grunneieren. Kommunens oppgave i hjorteviltforvaltning er blant annet å sette kommunale mål for bestanden av elg, hjort og rådyr, godkjenne vald og bestandsplanområder, tildele fellingstillatelser, fastsette fellingsavgift, administrere det kommunale viltfondet og behandle søknader om skadefellingstillatelser.

Kommunens ansvar etter lakse- og innlandsfiskeloven er blant annet å ivareta fiskeinteresser samt fiskens og andre ferskvannsorganismers økologiske funksjonsområder. Dette gjøres i hovedsak gjennom gode kommunale arealplaner.

Kjøp av fiskekort kan stort sett gjøres gjennom www.inatur.no. For spørsmål kan grunneierlag, fiskesameier eller fjellstyrer kontaktes direkte.