Søk
Close this search box.

Viltfond

I kommuner hvor det er gitt adgang til jakt etter elg og hjort skal det etableres i kommunalt viltfond. Formålet med viltfondet er å skape en økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen. Inntektene til viltfondet kommer hovedsakelig gjennom fellingsavgifter, samt noe gjennom salg av fallvilt. Viltfondet brukes først og fremst til å dekke kommunens lovpålagte oppgaver til ettersøk og håndtering av fallvilt. I tillegg kan viltfondet brukes til å fremme viltforvaltningen i kommunen, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering og tiltak for å forebygge skader på landbruksnæringen av hjortevilt. Viltfondet kan ikke brukes til erstatte skader forvoldt av hjortevilt.

For søknader og spørsmål omkring viltfond kan du kontakte:
Konrad Skåravik Bryhn
Miljø- og utmarksrådgiver
Tlf: 992 75 843
E-post: konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no