Søk
Close this search box.

Tilskudd til tettere planting

Du kan søke tilskudd til nyplanting, nyplanting etter markberedning eller suppleringsplanting. Det forutsettes at skogeier har gjort seg kjent med de retningslinjer som gjelder for tilskuddsordningen. Kommunen kan sette vilkår for tilskuddet i den enkelte sak.


På landbruksdirektoratet sine sider finner du  skjema og videre veiledning


Søknadsfrist vårplanting: 1.september 2021
Søknadsfrist høstplanting: 7.november 2021