Søk
Close this search box.

Tilskudd til skogkulturtiltak.

Hvert år setter kommunen en lokal sats på tilskudd som kan mottas til skogkulturtiltak. I 2022 er det mulig å få NMSK-tilskudd til følgende skogkulturtiltak: 

Tiltak Tilskuddssats
Plantning i høydelag 7 og 8 (over 650 moh) Inntil 20 %
Suppleringsplanting Inntil 30 %
Markberedning Inntil 35 %
Ungskogpleie Inntil 40 %

Hvordan søke?

Søknad om tilskudd til skogkultur leveres inn etter at tiltaket er gjennomført. Søknader om tilskudd leveres i sammenheng med eventuell søknad om utbetaling fra skogfond. Kostnader dokumenteres gjennom faktura hvis arbeidet er utført av innleid entreprenør. I mange tilfeller kan avkrysningsfelter på faktura fra entreprenør fungere som tilskuddssøknad, så fremt disse feltene fylles ut og fakturaen signeres. Søknadsskjema for tilskudd til skogkultur finner du på Landbruksdirektoratet sine nettsider.  Alle tilskuddssøknader må ha underskrift.


Søknadsfrist: Søknad om tilskudd må leveres innen 1.desember 2022. For å være sikret de tilskuddssatser og vilkår som gjelder for 2022 må utbetaling av tilskudd skje i løpet av 2022.
I tillegg til disse tiltakene finnes det også nasjonale tilskuddsordninger til tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog. De nasjonale tilskuddsordningene har egne retningslinjer som er tilgjengelige på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider