Organisasjoner

Ta kontakt med oss på landbrukskontoret dersom vi har uriktige opplysninger om kontaktpersoner i de ulike laga. 

Grunneierlag i Ringebu  

Telefonnummer

E-post 
Venabygd grunneigarlag  Håvard Linækkeren 970 75 440        haavard.linaker@venabygd.net
Kjønås utmarkslag  Jon Einar Høystad 997 20 001 jon-einar@hoystad.no
Vekkom utmarkslag  Erik Odlo 971 48 287 erikodlo@hotmail.com
Brekkom utmarkslag  Emil Mytting 959 48 967 emimyt@online.no
Fåvang utmarkslag  Erik Johansen Rudrud 913 21 713 erik.rudrud@hotmail.com
Søre Strand utmarkslag  Hans Sveipe 952 14 430 han-svei@online.no
Nordre Stranden grunneierlag  Iver Waalen 952 10 515 i-waalen@online.no
Grunneierlag i Sør-Fron      
Ryssland og Skurdal Ryssland utmarksforvaltning BA Tor Suleng 917 12 118 tosule@online.no
Ryssland Østsides grunneigarlag BA  John Einar Kjorstad 481 24 084 jekjor@online.no 
Østkjølen grunneigarlag Terje Stian Bjørke 901 06 384 kabratfo@online.no
Nordre Lia Utmarksforvaltning  Erik Andre Kvernes 915 88 470 erik.kvernes@yahoo.no
Søre Lia grunneigarlag  Ivar Hovden 481 41 855 ivar_hovden@hotmail.com
Espedalen utmarkslag  Ole Petter Foss 61 22 90 61  
Beite- og gjeterlag i Ringebu      
Ramshytta gjetarlag  Helge Roar Husom 915 34 601 helge-roar.husom@venabygd.net
Vekkom saugjetarlag  Tor-Håkon Berget 971 25 321 torh@hotmail.com
Brekkom fellesdrift  Jostein Tromsnes 977 89 001 jl-troms@online.no
Fåvang gjeterlag Johnny Levi Høyesveen 917 89 726 johnnyhoyesveen@gmail.com
Vestsida beitelag  Øyvind Myhrsveen   oyvind.myhrsveen@gmail.com
Brettingsdalen fegjeting  Øyvind Nordrum 970 06 116  ynordrum@gmail.com
Stulskjølen beitelag  Ole Høystad 909 69 519 olehoystad@hotmail.com
Beite- og gjeterlag i Sør-Fron      
Børkdalsfjellet beitelag  Pål Egil Rønn 909 57 713 pe@ronn.no
Gjelseter og Vallen beitelag Stig Grytting 913 06 750 post@grytting.com
Vestkjølen Beitelag Kjetil Nyhus 952 00 049 kjetilnyhus@gmail.com
Østkjølen og Vuludalen Beitelag Lars Ole Auglestad 913 42 140 l-augle@online.no
Norsk sau og geit      
Ringebu sau og geit Jan Erik Brenden 911 71 680 jan-bren@online.no
Fåvang sau og geit Knut Evensen 905 75 929 knut@fjossystemer.no
Sør-Fron sau og geit Erik Blakstad Haave 99 48 43 43 nordrehove@gmail.com
Skogeierlag      
Ringebu – Fåvang skogeierlag Terje Rotås 952 79 843 rotaas@outlook.com
Fron skogeierlag Ole O. Brandvol 415 55 309 obrand@online.no
Bonde- og småbrukerlag       
Ringebu-  Fåvang Bonde- og småbrukerlag Thomas Ødegård 996 31 918 tho.o@online.no  
Sør-Fron Bonde- og småbrukerlag Ola Rundsveen 414 26 854 ola-run@online.no
Bondelaget      
Ringebu Bondelag Øyvind Nordrum 970 06 116  ynordrum@gmail.com
Fåvang Bondelag Jostein L. Tromsnes 977 89 001 jl-troms@online.no
Sør-Fron Bondelag Marita Aanekre 905 10 068  marita@aanekre.no
Primærnæringsutvalget  Utviklingsplan for landbruket i Midt-Gudbrandsdal 2019-2022
Nord-Fron Bondelag  Marthe Dypdalen (leder) 915 48 144 mdypdalen@yahoo.no
Ringebu og Fåvang Bondelag Jostein Tromsnes 977 89 001 jl-troms@online.no
Sør-Fron Bonde- og småbrukerlag Ola Kjorstad 908 22 972 okjorstad@hotmail.com
Nord-Fron Bonde- og småbrukerlag Jan Ove Karenstuen 415 76 370 jan-ka@online.no
Fron Skogeierlag Ole Brandvold 415 55 309 obrand@online.no
Ringebu-Fåvang Skogeierlag Terje Rotås 952 79 843 rotaas@outlook.com