Søk
Close this search box.

Matsatsing

Det er muligheter for å øke produksjonen av grønnsaker, frukt, bær, poteter og urter i Midt-Gudbrandsdalen. Jorda og klimaet vårt gjør det mulig å dyrke mer enn vi gjør i dag, og markedet etterspør lokalprodusert mat. Dette kan gi inntekter og verdiskaping for jordbruket i regionen. Det har kommet til flere nye produsenter de siste par årene, og det er plass til flere.


Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor jobber sammen med landbrukskontoret i Nord-Fron og Statsforvalteren i Innlandet for å stimulere til mer grøntproduksjon. I 2022 har vi planlagt følgende:

  • Sende ut spørreundersøkelse til produsenter og interesserte for å fange opp interesser, utfordringer m.v.
  • Grøntmøte 30.mars med utgangspunkt i spørreundersøkelsen og vegen videre
  • Arrangere diverse utflukter, markvandringer o.l.
  • Dele aktuell informasjon via e-post, SMS, kommunenes nettsider og Facebooksider

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor gjennomførte et matsatsingsprosjekt i 2020 der målet var å øke produksjonen av grønnsaker, poteter, urter, frukt og bær. Resultatet fra prosjektet ble bl.a. at:

  • 23 produsenter/potensielle produsenter deltok aktivt på ulike kurs og møter
  •  3 nye produsenter startet opp og flere planla å starte opp med grøntproduksjon
  • REKO-ringen Ringebu ble etablert
  •  Reiselivet i regionen fikk informasjon om hvordan få tak i lokalmat

Prosjektet er avslutta, men arbeidet blir videreført i samarbeid med landbrukskontoret i Nord-Fron og Statsforvalteren i Innlandet i 2022.

Har du spørsmål, ta kontakt med en av oss: