Matsatsing

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor gjennomførte et matsatsingsprosjekt i 2020 der målet var å øke produksjonen av grønnsaker, poteter, urter, frukt og bær. Resultatet fra prosjektet ble bl.a. at:

  • 23 produsenter/potensielle produsenter deltok aktivt på ulike kurs og møter
  • 3 nye produsenter startet opp og flere planla å starte opp med grøntproduksjon
  • REKO-ringen Ringebu ble etablert
  • Reiselivet i regionen fikk informasjon om hvordan få tak i lokalmat

Prosjektet er avslutta, men arbeidet blir videreført i samarbeid med landbrukskontoret i Nord-Fron og Statsforvalteren i Innlandet.
I 2021 vil vi:

  • Informere produsenter pr. e-post
  • Informere via landbrukskontoret sine nettsider og Facebook
  • Arrangere markdager, kurs og møter


Har du spørsmål, ta kontakt med en av oss:
Kari Ingeborg Hårstad, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, kari.ingeborg.harstad@sor-fron.kommune.no, tlf. 61 29 92 56
Anne Berit Grasbakken, Statsforvalteren i Innlandet, fmopabg@statsforvalteren.no, tlf. 61 26 61 47