Søk
Close this search box.

3,6 millioner til næringsutvikling og kompetanseheving

Innlandet fylkeskommune utlyser 3 millioner til regionale tilretteleggingstiltak og 600 000 til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

– Tilskuddsordningene har som formål å styrke verdiskapingen i landbruket gjennom å legge til rette for regional næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving, forteller rådgiver Silje Randby Trane på avdeling for næring og internasjonalt samarbeid i Innlandet fylkeskommune.

Midlene er satt av gjennom jordbruksavtalen, men forvaltes av Innlandet fylkeskommune i nært samarbeid med organisasjonene i landbruket og Statsforvalteren.

Les mer på hjemmesiden til Innlandet fylkeskommune