Søk
Close this search box.

Støtte til utvikling av høyere landbruksfaglig utdanning

Hereford, utmarksbeite

Fagskolen Innlandet ble nylig tildelt Norges første fagområdeakkreditering for landbruksfag av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen(NOKUT).

Fagskolen Innlandet har fått 486 000 kroner til å utvikle en modell for modulbasert landbruksutdanning på fagskolenivå. Dette innebærer at fagskolen selv kan etablere og utvikle egne utdanninger. Skolen skal nå endre tilbudsstrukturen til modulbasert utdanning.  I tillegg har styret vedtatt at skolen skal satse på grønne utdanninger, som gjør at Fagskolen i Innlandet får en unik posisjon til å bli den grønne fagskolen i Norge. 

Landbruksnæringen har flere kompetansetilbud som har likhetstrekk med landbruksutdanninga ved fagskolen og som kan videreutvikles til fagskolemoduler. Derfor har Fagskolen Innlandet i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving(NLR) søkt Innlandet fylkeskommune om midler til å utvikle en modell for modulbasert landbruksutdanning. I tillegg til NLR er også faglaga, Landbruksråd Innlandet og Innlandet fylkeskommune involvert i ideutviklingsprosessen.  

Mange potensielle studenter

Fagskolen Innlandet har i dag omtrent 1 700 studenter. ca. 150 av disse tar landbruksrelaterte fag.  Innlandet har stor søkning til naturbruk, og det er utdannet om lag 500 voksenagronomer i Innlandet. En fagskoleutdanning vil være interessant for mange av disse.

Les mer om saken på Innlandet fylkeskommune si hjemmeside