Søk
Close this search box.

Søk om støtte til naturforvaltningstiltak for 2022

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak for 2022. Søknadsfristen er 15. januar, og det skal søkes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Følgende ordninger kan du søke støtte til:

  • Søknad om støtte til vilttiltak
  • Tilskudd til trua arter
  • Tilskudd til trua naturtyper
  • Tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter
  • Tilskudd til tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap
  • Tilskudd til tiltak mot fremmede arter
  • Tilskudd fra programmet «Villreinfjellet som verdiskaper»
  • Tilskudd til verdiskaping basert på naturarven
  • Tilskudd til kalking
  • Tilskudd til tiltak for å bedre tilstanden i vassdrag

På nettsidene til Statsforvalteren i Innlandet kan du lese mer om ordningene og finne lenke til søknadsskjema. Her finner du også aktuelle kontaktpersoner dersom du lurer på noe.

I Sør-Fron og Ringebu har vi blant annet den fremmede arten kjempespringfrø som forårsaker problemer ved at de skygger ut og utkonkurrerer den opprinnelige vegetasjonen. Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor vil særlig oppfordre grunneiere som har forekomster av kjempespringfrø å se på muligheten til å søke tilskudd til tiltak mot fremmede arter