Søk
Close this search box.

Utlysing av tilskudd fra klima- og miljøprogrammet 2022

pløying, dyrka jord

Prosjekter og informasjonstiltak som gjelder klima- og miljøtiltak i jordbruket kan nå søke støtte fra Statsforvalteren i Innlandet. Søknadsfrist er 15. februar 2022. Tiltak rettet mot klimautfordringer og avrenning fra jordbruksareal er høyt prioritert.

De fylkesvise midlene skal bidra til å:

  • Tilskudd til fylkesvise tiltak skal nyttes til prosjekter av lokal eller regional karakter.
  • Målgruppe er organisasjoner og virksomheter som arbeider med å oppnå landbrukspolitiske målsettinger for bærekraftig jordbruksproduksjon og klima- og miljøtiltak slik som:
  • Kommuner og fylkeskommune
  • Landbruksrådgivingsorganisasjoner
  • Fag- og interesseorganisasjoner
  • Kompetansebedrifter

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Statsforvalteren har god erfaring med å støtte storskalaforsøk og fagmøter/markdager. Statsforvalteren ser positivt på samarbeid om informasjonstiltak mellom lokal landbruksforvaltning og rådgivingstjenesten i landbruket. I 2022 vil det være spesielt behov for informasjon om landbrukets klimaplan/klimarådgivning samt om tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten og andre erosjonsdempende tiltak.

Hvordan søke?

Alle søknader må sendes digitalt gjennom en egen søknadsportal som er tilgjengelig i Altinn. Lenke til søknadsportalen finner du på denne siden.

Organisasjonen/virksomheten du skal sende søknad fra må ha gitt deg rettighet til i å søke i Altinn. Som kontaktperson må du oppgi mobilnummeret eller e-postadressen din.
Les mer om fremgangsmåte for innsending av søknad her.