Søk
Close this search box.

Satser og frister for søknad om tilskudd til tettere planting og gjødsling 2022

Landbruksdirektoratet har fastsatt frister og satser for tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting for 2022.

Tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting har vært et positivt tiltak for å stimulere til økt aktivitet, sikre tilfredsstillende foryngelse og bidra til økt opptak av CO2.

Ordningen videreføres inn i 2022, og det er klargjort søknadsfrister og satser for ordningene.

Tilskuddssatser og frister for 2022

  • Gjødsling av skog: 50 % tilskudd, frist for søknad er 15. september.
  • Tettere planting ved nyplanting: 60 % tilskudd, frist for søknader er 1. september for vårplanting og 25. november for høstplanting.
  • Suppleringsplanting: 30 % tilskudd, frist for søknad er 1. september for vårplanting og 25 november for høstplanting.

Les mer om de enkelte ordningene her hos Landbruksdirektoratet.

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak