Søk
Close this search box.

Fjellandbruksmidler 2022

ku

Statsforvalteren i Innlandet er tildelt midler for satsing innen fjellandbruket i Innlandet. Dette er en 4-årig satsing med oppstart i 2019, hvor målet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk, seterbruk og bygdenæringer.
I Innlandet legges det vekt på samarbeids- og fellestiltak som bedrer lønnsomheten innenfor tradisjonelt landbruk, styrker fagmiljøene og sikrer god rekruttering. Eksempler på dette er: 

  • Tiltak som bedrer lønnsomheten innenfor tradisjonelt landbruk – uten fokus på økt produksjon. 
  • Utredning-/utviklingstiltak; agronomi, beite, høsting, nye planter, klimatilpassing m.m.
  • Satsing på unge bønder/nye bønder: fagsamlinger, møteplasser, nettverk m.m.
  • Skape/opprettholde god fagkompetanse, fagmiljøer og møteplasser
  • Bedre utnytting av utmarksbeiteressursene

Statsforvalteren i Innlandet oppfordrer de ulike aktørene innen landbruk om å søke om tilskudd til tiltak og prosjekter som støtter opp om målsettingene og de prioriterte satsingsområdene i fjellandbruket. 

Frist for å søke om tilskudd til prosjekter/tiltak er 1.april 2022.
Søknadsskjema og utfyllende informasjon finner du på hjemmesiden til Statsforvalteren i Innlandet.