Søk
Close this search box.

Utviklingsfondet

Rydda beite

I Sør-Fron og Ringebu kommuner kan gårdbrukere søke kommunens utviklingsfond om tilskudd til fire ulike tiltak. Tiltakene gjelder nydyrking, melkeproduksjon på seter i 2021, kjøp av melkekvote i 2021 og rydding av nytt innmarksbeite

Søknadsfristen er 15. mars, og det er elektroniske søknadsskjema for de ulike ordningene. Ta kontakt med landbrukskontoret om du ønsker hjelp til å søke! 

Her finner du informasjon om utviklingsfondet i Sør-Fron

Her finner du informasjon om utviklingsfondet i Ringebu