Søk
Close this search box.

SMIL-tilskudd

Formålet til tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL-tilskudd, er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Ordningen kan gi tilskudd til å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. 

Hvem kan søke?

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

Tiltaksstrategi og retningslinjer for SMIL-ordningen i Sør-Fron og Ringebu kommune

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er en nasjonal tilskuddsordning der kommunene utarbeider tiltaksstrategi og retningslinjer ut fra lokale behov. For Ringebu og Sør-Fron kommuner har Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor utarbeidet egne retningslinjer som rulleres hver fjerde år:

Tiltaksstrategi for SMIL Sør-Fron og Ringebu 2024-2027

I tiltaksstrategien står det hvilke ordninger som gjelder for Sør-Fron og Ringebu kommuner og informasjon om søknadsbehandlingen

Søknadsfrist

 15. mars hvert år

Søknadsskjema

Søknadsskjema og veiledning for del- og sluttutbetaling finner du på landbruksdirektoratet sine sider om SMIL-ordningen