Tilskudd til tiltak i beiteområder – frist 15. mars

Sau på Venabygdsfjellet

Formålet med tilskuddet til tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret. Enkeltforetak som kan gis produksjonstilskudd kan også søke, der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har utarbeidet lokale retningslinjer for kommunene Ringebu og Sør-Fron for perioden 2020-2023:

Retningslinjer for tiltak i beiteområder Sør_Fron og Ringebu 2020-2023 rev. mars21

Søknadsfrist

15. mars hvert år

Søknadsskjema

Søknadsskjema og veiledning for utbetaling finner du på landbruksdirektoratet sine sider om tilskudd til tiltak i beiteområder