Søk
Close this search box.

Ledig stilling som landbrukssjef

jord, jordbruk, jordleie

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor er er interkommunalt samarbeid med Ringebu og Sør-Fron kommuner som eiere. Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har ansvaret for kommunal forvaltning i skog- og jordbruk, miljø- og utmark i de to kommunene. Kontoret ligger på Hundorp, med Sør-Fron kommune som administrasjonskommune og arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver
Landbrukssjefen er daglig leder for landbrukskontoret og har personal- og budsjettansvar. Rådmannen i Sør-Fron kommune er nærmeste overordnet.
 
Landbrukssjefen har ansvar for å lede den kommunale forvaltninga i jord-, skogbruk, utmark og miljø i Ringebu og Sør-Fron. Herunder saksbehandling for politiske organ, kontrolloppgaver, virkemiddelbruk, samt kontakt med næringa og det øvrige fagmiljøet i de to kommunene. Planlegging og utviklingsoppgaver knyttet til jord- og skogbruk vil være sentrale arbeidsoppgaver. Landbrukssjefen skal bidra til landbruksretta næringsutvikling i de to kommunene.  
Kvalifikasjoner
  • med mastergrad eller tilsvarende innen jordbruk/skogbruk/naturforvaltning
  • med høy kompetanse innen alle aspekt ved landbruket, både det praktiske og det administrative
  • som er god til å uttrykke seg skriftlig og muntlig
  • som er en tydelig, målretta og handlingsdyktig leder
Personlige egenskaper
  • som er sjølvstendig og stabil
  • som er flink til å bygge gode relasjoner, og til å skape et godt samarbeid