Søk
Close this search box.

Resultater fra naturtypekartlegging 2021

I 2021 ble det gjennomført naturtypekartlegging i regi av Miljødirektoratet i flere kommuner i Innlandet. Resultatene fra denne kartleggingen er nå tilgjengelig i Naturbase.

Kartlegging i Innlandet 2021

Det ble i 2021 kartlagt naturtyper i utvalgte områder i kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Ringebu, Øyer, Otta, Sør-Odal og Nord-Odal.

Her kan du se kartleggingen for Ringebu

Det ble sendt ut informasjon til berørte grunneier og kommuner i forkant av kartleggingen.

 

Kartlegging i Norge 2021

Naturtyperegistreringene fra 2021 er tilgjengelige for alle gjennom Naturbase (se etter kartlaget Naturtyper – Miljødirektoratets instruks i venstremenyen). I tillegg er artsregistreringer gjort i forbindelse med naturtypekartleggingen gjort tilgjengelig for allmennheten i Artskart.

På hjemmesiden til Statsforvalteren i Innlandet kan du finner mer informasjon om kartleggingen