Søk
Close this search box.

Innlandsskogbruket i tall 2021

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet rapporten Innlandsskogbruket i tall 2021. Den oppsummerer aktiviteten gjennom året og gir en oversikt over skogfondsregnskapet og sentral skogstatistikk for Innlandet. 

2021 ble et rekordår for avvirkningen i Innlandet. Det ble avvirket og omsatt 4,6 millioner kubikk med tømmer med en verdi på over 2 milliarder kroner. Innlandet sto for omtrent 40 prosent av den nasjonale avvirkningen.

På hjemmesida til Statsforvalteren i Innlandet finner du rapporten og tidligere publikasjoner