Søk
Close this search box.

Varsel om oppstart av planarbeid og framdriftsplan: Revidering av kommunedelplan for beitebruk i Sør-Fron

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsles oppstart av revidering av kommunedelplan for beitebruk 2014-2026 i Sør-Fron. Dette er i henhold til planstrategi for 2020-2023, vedtatt av kommunestyret i Sør-Fron 25.06.2020 i sak 35/2021. Arbeidet er ett år forsinket. Hensikten med planarbeidet er å oppdatere kapittel 7 Beredskapsplan for beitebruk i Sør-Fron og dokumentere beitebruken på østsiden av Sør-Fron med kart som et vedlegg i planen.

Målet med en beitebruksplan er blant annet å dokumentere beitebruken i utmark, og synliggjøre verdiskapningen. En beitebruksplan skal være et grunnlag for annet planarbeid i kommunen. Beitebruken på vestsida er dokumentert i gjeldende plan, og blir ikke revidert nå.

Framdriftsplan:
April 2022: Oppstart. Utsending av kart til beitebrukere på østsiden.
Mai – aug. 2022: Digitalisering av kart og oppdatering av beredskapsplanen med hensyn til kontaktpersoner og årstall. Sluttbearbeide plandokumentet.
Sept. – okt. 2022: Høring av revidert plan.
Okt. – des. 2022: Behandling i formannskapet og kommunestyret i Sør-Fron.

Merknader til planarbeidet sendes innen 4. mai 2022 til postmottak@sor-fron.kommune.no