Søk
Close this search box.

Jord til leie i Ringebu fra vekstsesong 2022

Ringebu kommune leier ut 47 daa fulldyrka jorde utenfor Tollmoen med g.nr-b.nr 54/8. Areal har god jordkvalitet og arrondering, men er flomutsatt og ligger i sikringssone 1,2 og 3 for Ringebu vassverk. Eiendommen ligger inntil kommunal grunnvannsbrønn. Dette innebærer at det er restriksjoner på bruken av arealet. Det er ikke lov å bruke sprøytemidler eller spre husdyrgjødsel.

10 års leieavtale legges til grunn. Gårdsbruk med grovforbasert produksjon, eget eller annet leid areal i nærheten og avstand til driftssenter blir vektlagt i utvelgelsen.

Ved like forutsettinger blir det i utvelgelsen foretatt trekking.

Pris: 225 kr/daa (faktureres forskuddsvis årlig i henhold til leieavtale) Leien vil bli regulert hvert 2. år etter jordbrukets prisindeks.

(https://www.nibio.no/tjenester/jordbrukets-prisindeks)

 

Frist for å melde interesse er: Fredag 22 april 2022

Epost: post@ringebu.kommune.no, og merk sak 22/1479

Ved spørsmål kontakt Jan Erik Voldsrud tlf. 612 83 000