Søk
Close this search box.

Kalket slam fra Frya renseanlegg til jordbruket

pløying, dyrka jord

Frya renseanlegg har for tida kalket slam på lager som kan brukes som gjødsel og jordforbedringsmiddel i jordbruket.

Ta kontakt med Magne A.Mæhlumshaugen, driftsleder ved Frya renseanlegg

E-post: magne.anton.maehlumshaugen@sor-fron.kommune.no

Tlf: 94 80 05 38/95 89 13 07