Kalket slam fra Frya renseanlegg til jordbruket

pløying, dyrka jord

Frya renseanlegg har for tida kalket slam på lager som kan brukes som gjødsel og jordforbedringsmiddel i jordbruket.

Ta kontakt med Magne A.Mæhlumshaugen, driftsleder ved Frya renseanlegg

E-post: magne.anton.maehlumshaugen@sor-fron.kommune.no

Tlf: 94 80 05 38/95 89 13 07