Søk
Close this search box.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord – økte tilskuddssatser fra 1.juli 2022

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1.juli. Satsen for systematisk grøfting har økt fra 2000 kr pr dekar til 2500 kr per dekar. Satsen for usystematisk grøfting, avskjærigsgrøfting m.m har økt fra 30 kr per løpemeter grøft til 38 kr per løpemeter grøft avgrenset til maks 2500 kr per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1.juli 2022. 

Behandling av søknader som er sendt inn før 1.juli der tiltaket ikke er påbegynt:

Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1.juli etter gamle satser, men som ikke har påbegynt tiltaket kan trekke gammel søknad og sende inn på nytt. Kommunen må da fatte nytt vedtak om tilskudd. 

Behandling av søknader som er sendt inn før 1 juli der tiltaket er på påbegynt: 

Etter forskriftens § 3 kan det ikke gis tilskudd der tiltaket er påbegynt. Dette betyr at det ikke kan gis tilskudd etter fornyet søknad og med nye satser. 

Fortløpende saksbehandling for nye søknader 2022. 

Sør-Fron og Ringebu kommuner har totalt disponibelt 595 740 kr til drenering. Vi går bort i fra søknadsfristen som er 20.april og behandler søknader fortløpende på grunn av disponible midler. søknaden sendes elektronisk via Altinn og vi trenger kart over arealet som skal dreneres. Minner om at det kun er tidligere drenert jord som er berettiget tilskudd. 

Les mer om tilskudd til drenering på Landbruksbruksdirektoratet