Søk
Close this search box.

Veileder for regionale miljøtilskudd 2022 er klar

Veilederen for å søke regionale miljøtilskudd er nå klar. Der finner du informasjon om tiltakene du kan søke om tilskudd for, foreløpige tilskuddssatser og regelverket. 

Heftet finner du på Statsforvalteren sin nettside

Det er lite endringer i regelverket for regionale miljøtilskudd i 2022. Det er likevel verdt å merke seg noen sentrale endringer i foreløpige tilskuddssatser og tiltaksklasser i 2022. Ingen jordarbeiding om høsten er økt med kr 15 per dekar i alle erosjonsklasser. Satsene for de andre vannmiljøtiltakene slik som grasdekte kantsoner og grasdekte vannveier og grasdekte striper er økt. Nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel og spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding regnes også som et vannmiljøtiltak, og Statsforvalteren har økt satsene for disse to tiltakene med 10 kr pr. dekar.

To tilskuddssatser for setring

For drift av seter er det nå ulik sats om seterdrifta har vart 4-6 uker eller 6 uker eller mer med satser på hhv. 70 000 kr og kr 90 000 kr. Dette er en vesentlig økning i forhold til tidligere.

Klimarådgiving
Det er nå gjort endringer i tiltaksklasser for klimarådgiving; en til en rådgiving, to til en rådgiving og grupperådgiving. Det er forskjellige tilskuddssatser for tiltaksklassene. Det er ikke krav til å legge ved kvittering på klimarådgiving som i 2021, men du må legge ved godkjent tiltaksplan som er underskrevet av rådgiver(e) og foretaket.


Søknadsfrist

Du kan søke på regionale miljøtilskudd fra 15. september. Søknadsfristen er 15. oktober for foretak, og 15. november for beitelag.