Søk
Close this search box.

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på om lag 1 450 mill. kroner. Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd baseres på søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022. Utbetalingen skjer i september. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Avhengig av hvilken produksjon man har, utmåles tilskudd på grunnlag av:

  • Godkjente tall fra vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2021
    • For foretak som ikke søkte eller fikk godkjent produksjons- og avløsertilskudd for 2021, legges godkjente tall fra vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2022 til grunn (vedtak fattes i februar 2023).
  • Søkers registrerte tall i del 1 av søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. mars 2022. Tilskuddet som utbetales med grunnlag i søkers registrerte opplysninger blir korrigert mot godkjente opplysninger i forbindelse med vedtak om utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022.

På landbruksdirektoratet sine sider finner du mer informasjon om ordningen og beregning av tilskudd