Frist for å søke om strømstøtte for jordbruksforetak, veksthusnæring og vanningslag

For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30. september 2022.

Jordbruksforetak 

Du må registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon, og som du ønsker å få støtte for. Dersom du også oppfyller vilkårene for å motta støtte som veksthus, kan du også oppgi målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din veksthusproduksjon. Du velger selv hvilken ordning du skal motta støtte fra, men du kan kun motta støtte fra én ordning av gangen. 

Jordbruksforetak skal bare sende inn registreringsskjemaet én gang for hele perioden. Registreringen gjelder da fra du registrerte deg til og med mars 2023. Registreringen må gjøres innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med andre kvartal 2022. Foretak som registrerer seg etter denne datoen kan motta støtte for strømforbruk i tredje og etterfølgende kvartaler, men registreringen må være foretatt innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Hvis foretaket skal gjøre endringer i registreringen må dette også gjøres innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Det vil si: 

  • Registreringsfrist 30. november 2022:
    Støtte fra tredje kvartal 2022 og videre, juli 2022 — mars 2023
  • Registeringsfrist 28. februar 2023: 
    Støtte fra fjerde kvartal 2022 og videre, oktober 2022 — mars 2023
  • Registreringsfrist 31. mai 2023: 
    Støtte for første kvartal 2023, januar 2023 — mars 2023

SØK STRØMSTØTTE HER