Søk
Close this search box.

Søknad om Regionalt miljøtilskudd er åpent fra 15. september

Søknadsomgangen for regionale miljøtilskudd for jordbruket er åpent fra 15. september. Fristen for å søke er 15. oktober.

Her finner du lenke til søknadsskjema og veileder for hvordan du fyller ut skjema

Her finner du veileder

Det er lite endringer i regelverket for regionale miljøtilskudd i 2022. Det er likevel verdt å merke seg noen sentrale endringer i foreløpige tilskuddssatser og tiltaksklasser i 2022. Ingen jordarbeiding om høsten er økt med kr 15 per dekar i alle erosjonsklasser. Satsene for de andre vannmiljøtiltakene slik som grasdekte kantsoner og grasdekte vannveier og grasdekte striper er økt. Nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel og spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding regnes også som et vannmiljøtiltak, og Statsforvalteren har økt satsene for disse to tiltakene med 10 kr pr. dekar.

To tilskuddssatser for setring

For drift av seter er det nå ulik sats om seterdrifta har vart 4-6 uker eller 6 uker eller mer med satser på hhv. 70 000 kr og kr 90 000 kr. Dette er en vesentlig økning i forhold til tidligere.

Klimarådgiving

Det er nå gjort endringer i tiltaksklasser for klimarådgiving; en til en rådgiving, to til en rådgiving og grupperådgiving. Det er forskjellige tilskuddssatser for tiltaksklassene. Det er ikke krav til å legge ved kvittering på klimarådgiving som i 2021, men du må legge ved godkjent tiltaksplan som er underskrevet av rådgiver(e) og foretaket.

Søknadsfrist

Du kan søke på regionale miljøtilskudd fra 15. september. Søknadsfristen er 15. oktober for foretak, og 15. november for beitelag.

Trenger du hjelp til utfylling?

Landbrukskontoret hjelper deg å søke, ta kontakt med oss og avtal tidspunkt. Husk å ta med Bank-ID!