Søk
Close this search box.

Bondens nettverk

Bonden har et stort ansvar hver eneste dag. For alle bønder kan det oppstå en situasjon eller en enkelthendelse som gjør at det er vanskelig å håndtere alt alene. Da kan du få hjelp. Å ha noen å snakke med om det som er utfordrende er viktig. 

Vi er tilgjengelig for deg – ta kontakt med en av oss!

For deg som bor i Ringebu For deg som bor i Sør-Fron
Landbrukskontoret v/ Ragnhild Sperstad – tlf. 479 02 700 Landbrukskontoret v/ Ragnhild Sperstad – tlf. 479 02 700
Veterinær v/Marie Sandbu – tlf. 902 09 605 Veterinær v/Are Krohg – tlf. 415 11 112
Rus- og psykisk helsetjeneste – tlf. 909 84 440 (kl. 08.00 – 15.30) Psykisk helse – tlf. 480 01 460 (kl. 08.00 – 15.30)

Plakat med kontaktinformasjon og magnet er sendt ut til alle som søker produksjonstilskudd i Ringebu og Sør-Fron.

Her kan du se plakaten til Ringebu og Sør-Fron

De som er med i Bondens nettverk har taushetsplikt. 

Hva er Bondens nettverk?

En del bønder har både familie, arbeidshjelp og et godt nettverk rundt seg som kan bidra i en vanskelig situasjon, men andre har få å støtte seg til når det er vanskelig. Uansett hvor stort eller lite nettverk en bonde har, så kan det være god hjelp at det er et apparat med profesjonelle fagfolk som kan hjelpe bonden i en vanskelig situasjon. Bondens nettverk er et prosjekt i samarbeid mellom Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, landbrukskontoret i Nord-Fron kommune, Statsforvalteren i Innlandet og faglagene i i landbruket representert ved Primærnæringsutvalget. Prosjektet har mottatt støtte fra Regionrådet i Midt-Gudbrandsdalen. Vi har bygget opp en ressursgruppe med fagpersoner med ulik kompetanse.  Eksempler er representanter fra regnskapskontor, fagorganisasjoner, meieri, slakteri, avløserkontor, NAV, psykisk helse og politiet. De som står som kontaktperson i oversikten over vil vurdere det enkelte tilfelle og etablere kontakt med den i nettverket som kan være til hjelp. 

Målet med Bondens nettverk er å gi bonden en tryggere hverdag. Bonden eller pårørende kan ta kontakt med Bondens nettverk for å få hjelp til å løse ulike problem og vanskeligheter. Bondens nettverk kan også ta kontakt med bonden for å undersøke om vedkommende har det bra. Hjelp til å løse eventuelle problem på et tidlig tidspunkt er viktig for å forhindre en større krise. Bondens nettverk kan ta kontakt med bonden der vi kjenner til at det er et problem og tilby hjelp for å prøve å løse problem og avgrense skade.