Søk
Close this search box.

Fjellnettverket søker gardsbruk til prøveprosjekt

Fjellnettverket søker gardsbruk som har lyst til å vere med i prøveprosjekt.

Bakgrunn
Nye reisevanar gjer at folk ynskjer seg nye tilbod. Slik trendane ser ut i dag, blir det stadig fleire som vil oppleve det autentiske, og som vil ha opplevingar utanfor allfarveg. På Færøyene finst det ei ordning som kallast for Heimablidni, der gardsbruk kan tilby matservering frå eige kjøkken. Gjestene som besøker ei Heimablidni- verksemd får oppleve lokal færøysk mat og gjestfridom i ein færøysk heim. Ordninga bidrar til at fleire færøyske verksemder får del i den stadig veksande turismen i landet.

Fjellnettverket ynskjer å sjå nærmare på om dette kan være ei ordning som kan passe for gardsbruk i fjellområda i Noreg. Og som ein del av arbeidet med prosjektet «Mat og opplevingar i fjellet» ynskjer  dei å sette i gang ein pilot der dei testar ut ordninga samen med nokre verksemder.

Fjellnettverket ynskjer seg

  • 2-3 gardsbruk frå kvart fylke (viss interessa blir veldig stor så diskutrerar dei talet på verksemder).
  • at serveringsaktiviteten som startar opp har utgangspunkt i et gardsbruk
  • at maten lagast i eige (hushaldets) kjøken og serverast i eige (hushaldets) kjøken/stue (dette kan diskuterast, det viktigaste er at me finn nokon som har lyst til å vere med å teste ut konseptet)
  • at eigne eller lokale produkt er utgangspunkt for menyen

Det er fordel om verksemdene driv produksjon av eigne lokalmatprodukt som kan brukast i serveringa.

Fjellnettverket søker verksemder som

  • er engasjerte, interesserte og har lyst til prøve ut eit nytt konsept
  • er villige til å gå gjennom søknadsprosess med Mattilsynet og kommunen (søke om skjenkeløyve, gjennomføre etablererprøve og serveringsløyve). Verksemdene som deltar, vil få hjelp til dette gjennom prosjektet).
  • har moglegheit til å delta på kurs om mattryggleik.

Prosjektet vil bidra i arbeidet med marknadsføring av ordninga og verksemdene som testar ut konseptet.

Ta kontakt med Fjellnettverket v/Elin Halland Simensen, prosjektleder. Tlf. 99 59 49 22, epost: elinsi@viken.no