Søk
Close this search box.

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak for 2023

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak for 2023. Søknadsfristen er 15. januar, og det skal søkes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Det er Statsforvalteren som behandler søknadene.

Følgende tiltak kan det søkes tilskudd til:

  • Søknad om støtte til vilttiltak
  • Tilskudd til trua arter
  • Tilskudd til trua naturtyper
  • Tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter
  • Tilskudd til tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap
  • Tiltak til tiltak mot fremmede arter

Mer informasjon om ordningene og søknadsskjema finner du hos Statsforvalteren i Innlandet