Søk
Close this search box.

Regionalt miljøprogram 2023-2026 og forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket for Innlandet

Statsforvalteren har sendt på høring forslag til regionalt miljøprogram for jordbruket i Innlandet 2023-2026 og forslag til ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket for Innlandet. Høringsfristen er 15. mars.

På deres hjemmesida finner du høringsbrev og høringsutkast, i tillegg til skjema for å sende inn høringsutspill