Søk
Close this search box.

Ledig stilling som landbrukssjef

Landbrukssjefen er daglig leder for landbrukskontoret og har personal- og budsjettansvar. Landbrukssjefen har ansvar for å lede den kommunale forvaltningen i henhold til  jord-, skogbruk, utmark og miljø i Ringebu og Sør-Fron. Herunder saksbehandling for politiske organ, kontrolloppgaver, bruk av virkemidler, samt kontakt med næringen og det øvrige fagmiljøet i de to kommunene. Planlegging og utviklingsoppgaver knyttet til jord- og skogbruk vil være sentrale arbeidsoppgaver.

Landbrukssjefen skal bidra til landbruksrettet næringsutvikling i de to kommunene. 

Her finner du full stillingsbeskrivelse og søknadsskjema