Søk
Close this search box.

Oppstartsmøte – Hvordan møte lausdriftskravet?

Fjøs med kyr på løsdrift

På vegne av prosjektet Fjøsløftet 2034 inviteres storfebønder i Gudbrandsdalen til bygge- og motivasjonskurs tirsdag 14. mars.

Det avholdes to identiske møter:

  • Dagmøte kl. 11.00-14.30 på Dale-Gudbrandsgard, Hundorp
  • Kveldsmøte kl. 19.00-22.00 på Dale-Gudbrandsgard, Hundorp.


Vi ønsker å spre kunnskap, gode råd og erfaringer om løsninger for å møte kravet om kalvingsbinge og mosjon fra 2024, og lausdrift fra 2034.

Program

  • Hvordan klare å få fram gode prosjekt? v/ Tom Arild Fredriksen, Innovasjon Norge
  • Lausdrift for små og mellomstore besetninger v/ Lars Erik Ruud, Innlandsfjøset
  • Matpause
  • Dyrevelferd. Kalvingsbinger og kalveoppdrett. Krav fra 2024 v/ Veterinær Mari Holen Berge
  • Lausdrift for mjølkekyr. Gardseksempel v/ Gårdbruker
  • Økonomirådgiving, generasjonsskifte, vegvalg og bygg v/ Marita Adelheid Larsen Grøthe og Trude Tokle
  • Bygningsplanlegging v/ byggrådgiver NLR


Møtet blir avslutta med invitasjon til å melde seg på til mindre diskusjonsgrupper og tilbud om oppstartsrådgiving. Velkommen!

Påmelding sendes til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor ved Øyann Brandstad, per e-post oyann.brandstad@sor-fron.kommune.no eller per telefon 915 58 623, innen 12. mars.

Ta gjerne med deg neste generasjon!

Nærmere opplysninger om kurset kan fås av Terje Haug Skogheim, NLR Innlandet 99609669. Møtet blir arrangert av NLR / Fjøsløftet, som kommunene, statsforvaltaren og faglaga står bak, og blir støtta av Innlandet fylkeskommune. Andre samarbeidspartnere er Innovasjon Norge og Prosjekt Innlandsfjøs.

Invitasjon til møte finner du her