Nyhetsbrev fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor sender jevnlig ut nyhetsbrev per mail til søkere av produksjonstilskudd i kommunene, og til skogeiere dersom nyhetsbrevet inneholder saker som berører skog.

Her kan du lese tidligere utsendte nyhetsbrev.

Nyhetsbrev 2023: