Søk
Close this search box.

Nytt fra Mattilsynet

Mattilsynet Gudbrandsdal ønsker å informere om følgende:

  • Brucellose på storfe og meldeplikt: I Norge er det et overvåkningsprogram for smittsomme sjukdommer hos dyr. En av sjukdommene er brucellose hos storfe. Hos storfe fører brucellose til abort og nedsatt fruktbarhet. Hvis en dyreeier, i løpet av de siste 12 månedene,  har hatt to aborter i anlegget, som har forekommet mellom femte drektighetsmåned og 14 dager før forventet kalving, skal Mattilsynet (22400000) varsles. Normalt vil det da blitt tatt blodprøve for analyse av brucellose. Samtidig kan det også analyseres for andre sjukdommer. Det er viktig at alle som har storfe er klar over denne meldeplikten.
  • Flytting av småfe: Mattilsynet mottar ofte spørsmål rundt dette. På Mattilsynet sin nettside finner du informasjon om dette
  • Skrapesjuke: Skrapesjuke er en sykdom som rammer småfe. Sykdommen utvikler seg langsomt og er alltid dødelig. Sykdommen er en meldepliktig liste 2-sykdom. Alle medansvar for småfe skal melde fra om selvdøde og avliva dyr, selv om det ikke er mistanke om skrapesjuke. På Mattilsynet sin nettside du informasjon om dette
  • Åtejakt: Jegere kan benytte slakteavfall fra dyr slaktet på slakteri til humant konsum som åte i forbindelse med jakt. For å kunne hente ut avfall fra slakteri, må en være registrert hos Mattilsynet som spesiell bruker av animalske biprodukter. Dyreeiere kan ikke overlate selvdøde produksjonsdyr til bruk som åte og må levere slike dyr til godkjent mottak. Slakteavfall etter jakt på ville dyr kan benyttes til åtejakt i samme område hvor dyret levde – dyrets naturlige habitat.

          Mattilsynet trenger ikke melding ved utlegg av åte, men vi har noen råd til jegere:

    • Ikke bruk større åte enn nødvendig.
    • Åteplassen skal ikke forstyrre lovlig beitebruk.
    • Åteplassen skal ikke være til sjenanse for publikum.

            Rydd opp etter avsluttet jakt